Wczytuję mapę...

Powrót do Afryki. Benin – spotkanie podróżnicze z Peterem Spruijtem

Data i godzina wydarzenia
13/10/2023, godz. 18:00

Lokalizacja
Filia nr 4

Kategoria
Spotkanie

Powrót do Afryki. Benin – spotkanie podróżnicze z Peterem Spruijtem

Powrót do Afryki. Benin – spotkanie podróżnicze z Peterem Spruijtem
Filia nr 4 MBP, ul. Książąt Opolskich 48-50
13 października 2023 (piątek), godz. 18:00
wstęp wolny

 

Czego możemy się nauczyć od Afryki? – pokaz filmu i prezentacja oraz ceremonia uzdrawiania ziemi

W 2022 r. Peter Spruijt pojechał do Burkina Faso, a w 2023 r. do Beninu w Afryce Zachodniej. Peter od lat szuka w afrykańskich mitach, opowieściach i kulturze korzeni własnej kultury i odpowiedzi na pytanie: czy społeczności zachodnie mogą nauczyć się czegoś od rdzennej ludności Afryki w kontekście kryzysów planetarnych i ekologicznych. Czy w Afryce znajdziemy narzędzia do walki z kryzysem – narzędzia, które utraciliśmy? Czy da się uniknąć stereotypów Afryki niezagospodarowanej, egzotycznej czy turystycznej i dotrzeć do Afryki od środka?

Zapraszamy na film oraz prezentację:

 • Dlaczego Afryka? – trochę historii i tła
 • Jak sobie radzić z historią niewolnictwa – ceremonia przebaczenia w Ouidah (Martine de Souza)
 • Tradycje animistyczne, Voodoo, wróżby
 • Festiwale i rytuały masek
 • Sztuka lokalna: rzemiosło (peul) i moc mieszkanek wiosek
 • Sztuka współczesna: afrofuturyzm
 • Afrykańskie dzieci jako (nasza) przyszłość;

Ceremonia uzdrawiania Ziemi: Mathilde Andriessen

Centrum Ziemi Nemoland, położone w Górach Izerskich niedaleko Karkonoszy, zaprasza gości, partnerów i wolontariuszy na wydarzenia, rytuały i warsztaty mające na celu ponowne połączenie się z duchami ziemi: www.nemoland.org

Wydarzenie ma charakter otwarty i będzie zakończone dyskusją. Spotkanie z Peterem Spruijtem będzie prowadzone w języku angielskim i symultanicznie tłumaczone na język polski.

 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1734208420363451

 

What can we learn from Africa? – film screening and presentation, as well as an Earth healing ceremony

In 2022, Peter Spruijt went to Burkina Faso, and in 2023 to Benin in West Africa. For years, Peter has been looking for the roots of his own culture in African myths, stories and culture and the answer to the question: can Western communities learn something from the indigenous people of Africa in the context of planetary and ecological crises. Could we find the tools to fight the crisis in Africa – the tools we have lost? Is it possible to avoid the stereotypes of undeveloped, exotic or tourist Africa and reach Africa from the inside?

We invite you to watch the film and presentation:

 • Why Africa? – some history and background
 • How to deal with the history of slavery – the Forgiveness Ceremony of Ouidah (Martine de Souza)
 • Animistic traditions, Voodoo, fortune telling
 • Mask festivals and rituals
 • Local art: crafts (peul) and the power of village women
 • Contemporary art: Afrofuturism
 • African children as (our) future;

Earth Healing Ceremony: Mathilde Andriessen

The Nemoland Earth Center, located in the Jizera Mountains near the Karkonosze Mountains, invites guests, partners and volunteers to events, rituals and workshops aimed at reconnecting with the spirits of the Earth: www.nemoland.org

The event is open and will end with a discussion. The meeting with Peter Spruijt will be conducted in English and simultaneously translated into Polish.

See You there!