Wczytuję mapę...

Od limitowanych wyborów do pełnej wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku i ich znaczenie w najnowszej historii Polski

Data i godzina wydarzenia
04/06/2021, godz. 18:00

Lokalizacja
Plac przed MBP

Kategoria
Spotkanie

Od limitowanych wyborów do pełnej wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku i ich znaczenie w najnowszej historii Polski

Marszałek Województwa Opolskiego                                                                  Prezydent Miasta Opola
Andrzej Buła                                                                                                                    Arkadiusz Wiśniewski

zapraszają na debatę:

Od limitowanych wyborów do pełnej wolności.
Wybory 4 czerwca 1989 roku i ich znaczenie w najnowszej historii Polski

W debacie uczestniczyć będą:

dr hab. Antoni Dudek, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Maciej Fic, prof. Uniwersytetu Śląskiego

dr hab. Marek Białokur, prof. Uniwersytetu Opolskiego


4 czerwca 2021, g. 18:00
plac przed MBP, ul. Minorytów 4

Transmisja online na oficjalnym profilu Miasta Opola i MBP w Opolu

Trzydziesta druga rocznica przełomowych wydarzeń 1989 roku, wśród których szczególne miejsce zajmuje pierwsza tura wyborów z 4 czerwca, to okazja do dyskusji nie tylko o historii. Fakt, iż po rozmowach „Okrągłego Stołu” wybory czerwcowe były szczególnie ważnym krokiem na drodze do tzw. „Jesieni Ludów/Narodów” w Europie Środkowo-Wschodniej i upadku komunizmu sprawia, że od lat ukazują się na ich temat kolejne ważne publikacje. Również w trakcie prywatnych rozmów poruszany jest temat okoliczności, w których w 1989 roku Polacy odzyskiwali wolność. Dlatego tak ważne jest, aby spojrzeć na wydarzenia sprzed trzydziestu lat w szerszej perspektywie. Temu celowi służyć ma debata z udziałem historyków i politologów.

Antoni Dudek – dr hab., prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski oraz jej współczesnym systemem politycznym; jest autorem, redaktorem i współredaktorem wielu publikacji, w tym publikacji dokumentów, a także autorem kilkuset artykułów dotyczących historii najnowszej Polski;  konsultuje filmy dokumentalne i programy telewizyjne. W latach 1989-2014 zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent (w latach 1989-1994), adiunkt (1995-2009) i profesor nadzwyczajny (2011-2014 równocześnie będąc kierownikiem katedry Polityki Współczesnej UJ). Od 2014 profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2005 r. otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w 2007 – Złoty Krzyż Zasługi.

Maciej Fic – dr hab., prof. UŚ – nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, badacz historii Polski XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska). Rzeczoznawca podręcznikowy przy MEiN, ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, zastępca redaktora „Wieków Starych i Nowych” oraz „Śląskiego Almanachu Powstańczego”. Autor m.in. Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992) [Katowice 2014], Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny [Katowice 2007], współautor „Jak 9 z Wujka”. Górnośląski glosariusz Polski Ludowej [Katowice – Bielsko-Biała 2016] oraz Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981–22 VII 1983. Świadomość – edukacja – kultura [Toruń 2012].

Marek Białokur – dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Dydaktyki, Nauk Wspomagających i Popularyzacji Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Nauczyciel dyplomowany w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. oraz dziejów obozu narodowo-demokratycznego do 1939 r.