Wczytuję mapę...

Krajobrazy miłości. Śląskie tropy w pisarstwie Jana Goczoła – spotkanie z prof. Krystyną Kossakowską-Jarosz

Data i godzina wydarzenia
07/02/2023, godz. 17:30

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

Krajobrazy miłości. Śląskie tropy w pisarstwie Jana Goczoła – spotkanie z prof. Krystyną Kossakowską-Jarosz

Instytut Śląski w Opolu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu
zapraszają na spotkanie i promocję książki

Krajobrazy miłości. Śląskie tropy w pisarstwie Jana Goczoła
autorstwa prof. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz
7 lutego 2023, godz. 17:30
sala spotkań MBP, ul. Minorytów 4

spotkanie poprowadzi
prof. Michał Lis

 

Jan Goczoł jako człowiek i artysta cierpiał – jak sam przyznawał – na „nieuleczalną chorobę na Śląsk i śląskość”. Dlatego w przedstawianym opracowaniu z kryterium śląskości uczyniłam węzłowy filtr analitycznych operacji, przez który rozpoznawałam twórczość artystyczną i publicystyczną pisarza, jego aktywność publiczną oraz działania organizacyjne. Dorobek tego artysty zwanego „sumieniem i sędzią Ślązaków” oglądałam więc w perspektywie szeroko rozumianej rodzimej kultury. Taką szansę otworzyły badania kulturowe, w świetle których uznano, że teksty literackie można komentować z odstąpieniem od metod teorii literatury, bo z powodzeniem wyręcza je objaśnianie utworów z perspektywy obyczajów, wszelkich znaków bytu, praktyk symbolicznych, norm, wartości, rekwizytów codzienności itd., a zatem podstawę interpretacyjną może stanowić każdy tekst kultury obecny w przestrzeni danej wspólnoty o dojrzałej samowiedzy i utrwalonych poglądach społeczno-obywatelskich.

Wprowadzenia K. Kossakowskiej-Jarosz

 

Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz – profesor w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół socjologii literatury, piśmiennictwa Górnego Śląska XIX w. i literatury współczesnej na Śląsku Opolskim, historii kultury w XIX wieku, czytelnictwa oraz rynku książki i prasy na Górnym Śląsku, kobiety i rodziny w kulturze górnośląskiej, kształcenia regionalnego i problemów regionalizmu w globalnym świecie, wielokulturowości pogranicza i kultury popularnej.