Wczytuję mapę...

Konkurs na zakładkę do książki

Data i godzina wydarzenia
29/04/2016, godz. 10:00 - 20/05/2016

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Wypożyczalnia dla Dzieci (Pokój Bajek)

Kategoria
Konkurs

Konkurs na zakładkę do książki

„…Nie zaginaj rogów, używaj zakładki,
na półce mnie stawiaj,
dbaj o me okładki…”

 

Konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki, wykonaną na prośbę książki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zaprasza dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie na zakładkę do książki.

Prace powinny mieć postać zakładki do książki. Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane.

Konkurs będzie rozstrzygany według trzech kategorii:
• kategoria I – dzieci 3- i 4- letnie
• kategoria II – dzieci 5- i 6- letnie
• kategoria III – dzieci z klas I – III szkoły podstawowej

Kryteria oceny prac:
– pomysłowość,
– oryginalność ujęcia tematu,
– estetyka wykonania pracy,
– samodzielność wykonania.

 

REGULAMIN KONKURSU

I

 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

 

II

 

Cele konkursu:

– zainteresowanie dzieci książką,

– rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,

– rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,

– popularyzacja literatury.

 

 

III

 

Warunki udziału w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci z klas I – III szkoły podstawowej.                                   

2. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie prac na adres organizatora. Każda zakładka powinna mieć dołączony opis wg wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy

4. Prace należy dostarczyć do dnia  10 czerwca 2016 r. osobiście lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu im. Jana Pawła II, ul. Minorytów 4 z dopiskiem – Zakładka do książki

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Targów Czasu Wolnego w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym przy ulicy Wrocławskiej 158 w Opolu, 25 czerwca 2016, a jego laureatów powiadomimy o wygranej telefonicznie.