You are currently viewing Wyniki XIX Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Wyniki XIX Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Szanowni Państwo!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej „Bruno Schulz: zaproszenie do lektury”.

Gratulujemy!

Jury w składzie:

dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO
dr hab. Adrian Gleń, prof. UO – przewodniczący
dr Sławomir Kuźnicki [UO]

w dniu 19. grudnia 2022 roku zdecydowało przyznać następujące nagrody:

 

I kategoria (uczniowie szkół średnich)

I miejsce
Zuzanna Rybarczyk [godło: S.I.W]

O wyróżnieniu główną nagrodą pracy stanowi – co na tle pozostałych esejów jawiło się jako gest wielce oryginalny – świetny koncept, w którym Autor wykorzystuje figurę korespondencji pomiędzy Witkacym a Gombrowiczem, aby opowiedzieć o kulisach sukcesu wydawniczego prozy Schulza oraz przedstawić – wiarygodnie, zdradzając gruntowną wiedzę dotyczącą realiów epoki i specyfiki recepcji literatury w XX-leciu międzywojennym – główne estetyczne wartości dzieła autora Sklepów cynamonowych.

II miejsce
Weronika Ochman [godło: Kirka]

Wyróżniona drugim miejscem praca jest interesującą rozprawą na temat autentyczności w doświadczaniu prozy Schulza. Autorka listu skierowanego do ojca podkreśla intymny wymiar obcowania z literaturą. Walorami opracowania są niewątpliwie dobra kompozycja a także dojrzały, świadomie przyjęty języku opisu dzieła – wpisane w taką właśnie, osobistą narrację.

III miejsce
Weronika Nowakowska [godło: Werkania]

Ów list-esej jest wyrazem przeżycia i uwewnętrznienia problemów pojawiających się w dziele Brunona Schulza. Autorka, z godnym podkreślenia zaangażowaniem, mówi o swoich lekturowych przeżyciach i epifaniach, podstawą rozważań i wyznań czyniąc swoje spotkania z twórczością autora Sanatorium pod klepsydrą, widzianą przez pryzmat izmów epoki, w ścisłym związku z jej ikonosferą.

Praca zdradza umiejętność pogłębionego postrzegania zjawisk literackich (m.in.: pokrewieństwa pomiędzy rodzajami sztuk), sporządzona została językiem bezbłędnym i przejrzystym.

Dwa równorzędne wyróżnienia:

Wiktoria Pieńkowska [godło: automne èternel]

– za umiejętne podkreślenie aspektu osobistej lektury dzieła Brunona Schulza

Łukasz Kalbarczyk [godło: Lucere]

– za interesujące rozważania na temat kreacjonizmu w dziele Brunona Schulza

Juzy zdecydowało również przyznać nagrody książkowe następującym Autorom w I kategorii:

Maja Gorzołka [godło: Sonia Kruk];

Julia Jakubiak [godło: Bazyli];

Emilia Laskowska [godło: Apolonia Eufemia Las];

Aniela Patyniak [godło: Lela];

Nadia Piórek [godło: Nymos]

II kategoria [studenci]

I miejsce
Natalia Rej [godło: Fortuna]

List-esej nagrodzony pierwszym miejscem wyróżnia się spośród nagrodzonych prac jako w pełni dojrzała, literacka w istocie próba usytuowania spotkań z prozą Schulza w perspektywie prywatnych doświadczeń. Konwencja listu została tutaj doskonale wyzyskana, aby podkreślić także rozliczne fascynacje poszczególnymi aspektami konstrukcji świata przedstawionego (czasem, sposobem kreowania przestrzeni, itd.) w dziele autora Sanatorium pod klepsydrą. Rzecz skomponowana z dużą precyzją i systematycznością, o narracji płynnej, wyrazistej, nienagannej stylistycznie.

II miejsce
Zuzanna Plutowska [godło: Kotek]

Autor nagrodzonej drugim miejscem pracy zajmująco opowiada o własnym spotkaniu z obrazami, fantazjami i marzeniami obecnymi w dziele Schulza, konfrontując z nimi, ciekawie i niebanalnie, refleksje płynące z porównania tegoż dzieła z wybranymi wątkami (rola lęku, atmosfery, wizualności, etc.) obecnymi w twórczości Virginii Woolf i Franza Kafki. Indywidualne, zaangażowane podejście Autora eseju do tematu wyzwala wpisane w twórczość Schulza niejasności, paradoksy, aporie a przede wszystkim pozwala uświadomić uniwersalny charakter schulzowskiej filozofii słowa.

III miejsce
Ewa Skoczylas [godło: ROMA]

Nagrodzona trzecią nagrodą praca koncentruje się na poszukiwaniu tych elementów kreacji, postawy i światopoglądu obecnych w dziele Schulza, które mają charakter uniwersalny i dają się odnaleźć również w doświadczeniu pokolenia Autora eseju. Prowadząc swoje rozważania uważnie i starannie, Autor dowodzi, iż jednym z najbardziej sugestywnych doznań wypływających ze spotkania z dziełem autora Sklepów cynamonowych jest wielorako rozumiana poetyckość jego prozy.

Dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Hanna Makurat-Snuzik [godło: GAJA MACIERZYSTA]

– za interesującą ekspozycję wątków onirycznych w dziele Brunona Schulza;

Jagoda Kaja Rybińska [godło: Fioletowa frezja]

– za interesujące rozważania o kontekstach psychologicznych w dziele Brunona Schulza

W imieniu kapituły jury –

dr hab. Adrian Gleń, prof. UO

Opole, 19. grudnia 2022