You are currently viewing „Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1945. Ludzie-Struktury-Symbole” – werdykt

„Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1945. Ludzie-Struktury-Symbole” – werdykt

Szanowni Państwo!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom historycznego konkursu na plakat „Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1945. Ludzie-Struktury-Symbole”.

Gratulujemy!

Jury konkursu zdecydowało przyznać następujące nagrody w dwóch kategoriach:

 

I kategoria (uczniowie szkół podstawowych)

I miejsce Justyna Kwiatkowska (PSP nr 29 w Opolu)

 

II kategoria (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

I miejsce Jasmin Cebula (LO nr 5 w Opolu)

 

II miejsce Wiktoria Zatajska (LO nr 5 w Opolu)

 

III miejsce Anna Kobza (LO nr 5 w Opolu)