You are currently viewing MBP zorganizuje Przystań Świętego Mikołaja dla dzieci z Ukrainy

MBP zorganizuje Przystań Świętego Mikołaja dla dzieci z Ukrainy

Fundacja Świętego Mikołaja wyłoniła lokalne organizacje i instytucje, które będą prowadzić Przystanie Świętego Mikołaja i otrzymają od Fundacji wsparcie finansowe. Dzięki wsparciu darczyńców w sumie przekazano na ten cel 1 500 000 zł.

Wyłoniono 44 podmioty, które będą prowadzić działania rozwojowe, wychowawcze, opiekuńcze dla dzieci z Ukrainy, które uciekając przed przed wojną schroniły się w Polsce.

Jedną z instytucji wybraną do prowadzenia Przystani Świętego Mikołaja jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.

Więcej informacji: https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/wyniki-przystan-swietego-mikolaja/