You are currently viewing Буккросінг (обмін книгами) для України / Bookcrossing dla Ukrainy

Буккросінг (обмін книгами) для України / Bookcrossing dla Ukrainy

Буккросінг (обмін книгами) для України

Ми запускаємо буккросінговий пункт(пункт обмін книгами) де будемо збирати книги українською мовою. Якщо у вас є книги українською мовою, які ви вже прочитали – принесіть їх у бібліотеку. Ви можете просто залишити їх у відведеному місці або замінити книгу на іншу. Книги будуть надані безкоштовно.

 

Пункт буккросінгу розташований у холі Головного корпусу Муніципальної публічної бібліотеки в Ополе (вул. Minorytów 4)

 


 

Bookcrossing dla Ukrainy

Uruchamiamy punkt bookcrossingowy, w którym będziemy gromadzić książki w języku ukraińskim. Jeśli posiadasz książki w języku ukraińskim, które już przeczytałeś – przynieś je do biblioteki. Możesz po prostu zostawić je w wyznaczonym miejscu lub wymienić książkę na inną. Książki udostępniane będą bezpłatnie.

 

Punkt bookcrossingowy znajduje się w holu Budynku Głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4)