You are currently viewing Wyniki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Wyniki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

Szanowni Państwo!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej „Baczyński – nasz współczesny?”.

Gratulujemy!

 

Werdykt jury

Jury w składzie:
dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO
dr hab. Adrian Gleń, prof. UO – przewodniczący
dr Sławomir Kuźnicki [UO]

w dniu 12 grudnia 2021 roku zdecydowało przyznać następujące nagrody:

 

 

I kategoria (uczniowie szkół średnich)

I miejsce
AGATA JELEŃ [godło: Vivi]

Wyróżniona główną nagrodą praca stanowi – co na tle pozostałych esejów jawiło się jako gest wielce oryginalny – dogłębną, bogato ugruntowaną w kontekstach współczesnej humanistyki (m.in.: odwołania do filozofii Michela Foucaulta, Rolanda Barthesa, czy koncepcji erotyzmu Georgesa Bataille’a) i erudycyjną analizę i interpretację utworu K.K. Baczyńskiego pt. Pragnienie. W tym zaskakującym eseju Autor prowadzi czytelnika do wniosków, iż przesłanie płynące z lektury wiersza poety może stanowić komentarz do współczesnego rozumienia problemu miłosnej relacji (narcyzm, zawłaszczania Innego, dominacja „ja”). W ten sposób bezsprzecznie udowodniony zostaje uniwersalny i hermeneutyczny potencjał erotyków Baczyńskiego.

II miejsce
BARBARA GAWLIK [godło: Lanzarote]

Wyróżniona drugim miejscem praca jest interesującą rozprawą na temat autentyczności w doświadczaniu literatury. Na uwagę zasługuje przede wszystkim rozległość analiz: Autor eseju stara się narysować jak najszerszy kontekst tłumaczący gest bohaterstwa wpisanego zarówno w doświadczenie pokolenia „Kolumbów”, jak i konkretnie w wersy K.K. Baczyńskiego. Walorami opracowania są niewątpliwie dobra kompozycja a także dojrzały, świadomie przyjęty języku opisu dzieła oraz obecność bogatej literatury kontekstualnej (warto docenić zwłaszcza próby komparatystycznej analizy – zestawienie etycznego wymiaru poezji Baczyńskiego z dziełem Conrada i Miłosza).

III miejsce
ALEKSANDRA ORLIKOWSKA [godło: wariabilizm]

Esej ten jest wyrazem przeżycia i uwewnętrznienia problemów pojawiających się w dziele poetyckim K.K. Baczyńskiego. Autor, z godnym podkreślenia zaangażowaniem, mówi o swoich lekturowych przeżyciach i epifaniach, podstawą rozważań i wyznań czyniąc swoje pierwsze z wierszami poety spotkania. Praca zdradza umiejętność pogłębionego postrzegania zjawisk społeczno-filozoficznych (m.in.: pokrewieństwa pomiędzy pokoleniami, problemu zawłaszczania tradycji), sporządzona została językiem bezbłędnym i przejrzystym.

dwa równorzędne wyróżnienia:

 

WIKTORIA CYGAN [godło: Tropaeolum] – za interesujące rozważania na temat uniwersalnego wymiaru dzieła K.K. Baczyńskiego.

JULIA KUBIAK [godło: Ford Perfect] – za umiejętne analizy wizualności poezji K.K. Baczyńskiego oraz uwagi dotyczące aspektu obecnej w niej wrażliwości.

II kategoria [studenci]

I miejsce
WOJCIECH MAZUREK [godło: Andrzej Zagozda]

Esej nagrodzony pierwszym miejscem wyróżnia się spośród nagrodzonych prac jako w pełni dojrzała rozprawa, zaskakująca nie tylko za sprawą zarówno użycia analitycznego języka współczesnej humanistyki, jak i rozległości spożytkowanych kontekstów (odnajdziemy tu koncepcje Johna Caputo, Martina Heideggera czy Jacquesa Derridy). Autor podejmuje refleksję m.in.: o tym, jak czytelnik percypuje tonację wizualną metafor stosowanych przez Baczyńskiego, jakich stanów emocjonalnych doświadcza, stając przed bezwzględnością obrazowania prawdy doświadczeń pokolenia „Kolumbów”. Tym jednak, co stanowi sedno pracy jest przekonująca, dogłębna analiza transcendentalizmu wizji i światopoglądu poety. Rzecz skomponowana z dużą precyzją i systematycznością, o narracji płynnej, wyrazistej, nienagannej stylistycznie.

 

II miejsce
KLAUDIA ORZECHOWSKA [godło: Pamiętnik pamiętny]

Autor nagrodzonej drugim miejscem pracy zajmująco opowiada o własnym spotkaniu z obrazami, fantazjami i marzeniami obecnymi w dziele Baczyńskiego, konfrontując z nimi, ciekawie i niebanalnie, własne – tak lęki, jak i rozpoznania. To spotkanie okazuje się jednym z ważnych elementów budzenia samoświadomości eseisty, dzięki czemu doświadczenie lekturowe nabywa tutaj wymiaru formacyjnego. I jeszcze – owo indywidualne, zaangażowane podejście Autora eseju (personalistyczne, jak sam je ujmuje) do tematu wyzwala wpisane w twórczość Baczyńskiego niejasności, paradoksy, aporie a przede wszystkim pozwala uświadomić uniwersalny charakter „strachu, ból czy bezsensu istnienia jednostek w świecie, który ich życie z góry spisał na stracenie”.

 

III miejsce
KONRAD SOBCZUK [godło: Wiatrowa wierzba]

Praca koncentruje się na poszukiwaniu tych elementów postawy i światopoglądu obecnych w dziele poety, które mają charakter uniwersalny i dają się odnaleźć również w doświadczeniu jego pokolenia. Prowadząc swoje rozważania uważnie i starannie, Autor dowodzi, iż jednym z najbardziej sugestywnych dla współczesnego człowieka doznaniem wypływającym ze spotkania z dziełem Baczyńskiego jest poczucie rozdwojenia, pęknięcia – tak osobowości, jak i wizji świata. Esej, sporządzony językiem starannym i klarownym, stanowi również świadectwo swoistego „dorastania” do lektury i z utworami poety.

 

dwa równorzędne wyróżnienia:

 

ALEKSANDRA MYSŁEK [godło: KALINA] – za wytrwałe poszukiwanie wspólnych z poetą doświadczeń.

 

JOANNA PRZYBYSZ [godło: Szafir] – za interesujące rozważania na temat roli bliskości i otwartości w naszym życiu.

 

 

 

W imieniu kapituły jury –
dr hab. Adrian Gleń, prof. UO
Opole, 12 grudnia 2021