You are currently viewing KSIĄŻKA ZA DRZEWO

KSIĄŻKA ZA DRZEWO

Fundacja ekologiczna ARKA rozpoczyna nową, ogólnopolską akcję KSIĄŻKA ZA DRZEWO, w której za posadzone drzewa uczestnicy otrzymują książki.

Akcja prowadzona będzie w 2 etapach:

1 etap – zbiórka używanych książek – wrzesień/ do 10 października

2 etap – sadzenie drzew i wysyłanie do uczestników książek – październik

W OPOLU zbiórka książek używanych prowadzona jest w holu Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Minorytów 4). Książki można przynosić do 10 października.

 

Prosimy o książki w dobrym stanie. Nie zbieramy podręczników, słowników, encyklopedii.

Szczegóły na FB KSIAŻKA ZA DRZEWO.

Akcja łączy w sobie 3 ważne tematy

  1. Sadzenie drzew jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych.

Posadzone drzewa uczestnicy będą wpisywali na stronie www.sadzimytlen.pl dołączając do naszej akcji, w której posadziliśmy już prawie 150 tysięcy drzew. Dzięki działającej interaktywnej mapie Polski uczestnicy mogą zobaczy na niej swoje posadzone drzewa.

Ostatnie badania fińskich naukowców dowodzą, iż każdego roku jedno dorosłe drzewo pochłania rocznie 6-7 kg dwutlenku węgla. Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton.

Akcja świetnie wpisuje się z założenia Zielonego Europejskiego Ładu, w ramach którego planuje się posadzenie 3 miliardów drzew do 2030 roku.

  1. Promowanie czytelnictwa

Nadal ponad połowa Polaków nie czyta książek, chociaż obserwujemy tutaj zmianę na plus, gdyż w ciągu 2 lat procent osób deklarujących przeczytanie książki całej lub we fragmencie wzrósł do 42%. Jak ważne jest promowanie czytelnictwa niech świadczą sumy, które Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznacza na ten cel. W latach 2021-2025 to ponad miliard złotych.

  1. Dajemy książkom drugie życie

W październiku za każde posadzone drzewo uczestnicy będą otrzymywali książki, które głównie będą pochodziły z prowadzonych zbiórek. W ten sposób dajemy im drugie życie – oszczędzamy drzewa, wodę, energię i ograniczamy emisję CO2.

Podczas akcji promujemy podejście Zero Waste (dosł. tłumacz„zero odpadów”,„zero marnowania”): Podejście polegające na stworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym używa się zasobów, zamiast tworzyć odpady Zero Waste to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.