You are currently viewing Tydzień Bibliotek 2021

Tydzień Bibliotek 2021

W dniach 8-15 maja 2021 r., osiemnasty raz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślić rolę czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.