You are currently viewing Zmarł Zbigniew Zielonka

Zmarł Zbigniew Zielonka

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbigniewa Zielonki.

Zbigniew Zielonka (1929-2021) – prozaik, autor powieści i szkiców historycznych, biografista, krytyk literacki, eseista.

W Opolu zamieszkał w 1953 r. pracując jako nauczyciel. W 1974 doktoryzował się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i wyjechał do Słupska, gdzie był pracownikiem naukowym. W dalszym ciągu współpracował z opolską prasą i zajmował się problematyką śląską. Od 1957 r. był członkiem Związku Literatów Polskich.

Debiutował powieścią historyczną „W Jemielnicy sądny dzień” (1956). Jest autorem powieści historycznych: „Orły na sarkofagu” (1964) – nagroda wrocławskiego tygodnika „Odra”; „Klucz ziemi” (1965), „Ziemia wschodząca” (1973), „Księga henrykowska” (1979), „Henryk Prawy” (1982).

Jest autorem dwóch publikacji, których bohaterem jest Jakub Kania – poeta ludowy ze Starych Siołkowic pod Opolem. Autor biografii „Papa Musioł” i „Rzecz o Karolu Musiole i Opolu mieście” (1993).

Największym dokonaniem naukowym jest „Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku” (1994) -encyklopedia wraz z komentarzami przedstawiająca przejawy życia literackiego na całym Śląsku od najdawniejszych czasów. Była pierwszą publikacją, przedstawiającą geografię literatury jednego regionu, za którą otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Gdańskim.

Był długoletnim współpracownikiem i członkiem redakcji miesięcznika „Opole”; został uhonorowany przez to pismo nagrodą za książkę „Śląsk – ogniwo tradycji. Rozważania o historii i kulturze”.

Z. Zielonka działał w Oddziale Opolskim ZLP, był wieloletnim organizatorem „czwartków literackich”. Został członkiem Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki (1970) i Opolskiego Towarzystwa Naukowego.

Oprócz książek jest także autorem licznych artykułów publicystycznych i historyczno-literackich, jak również esejów, rozpraw, studiów oraz recenzji literackich i naukowych.

W 2016 roku w MBP odbył się Jubileusz 60 lat pracy twórczej Zbigniewa Zielonki i prezentacja książki historycznej „I ona ma oczy zielone”.