You are currently viewing Zmarł Janusz Ireneusz Wójcik

Zmarł Janusz Ireneusz Wójcik

Dzisiaj zmarł Janusz Ireneusz Wójcik – poeta, animator kultury, samorządowiec, wieloletni pracownik urzędu marszałkowskiego, twórca Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.

Janusz Ireneusz Wójcik od lat pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, gdzie w latach 1999–2015 obejmował stanowisko dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki oraz doradcy Marszałka Województwa. Zasłużony dla Brzegu, Opola, Opolszczyzny, współpracy polsko-węgierskiej, polsko-litewskiej oraz polsko-czeskiej. W latach 1990–2006 pełnił funkcję radnego miasta oraz radnego zarządu powiatu. Utworzył Brzeskie Centrum Kultury, którym kierował od 1992 do 1999 roku; był także dziennikarzem Radia Opole i współpracownikiem Radia Wrocław.

W 2019 roku samorząd węgierskiego miasta Székesfehérvár przyznał Panu Januszowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Poeta Janusz Ireneusz Wójcik gościł na wielu festiwalach poetyckich i literackich w Polsce i za granicą.

Był osobą, której nie trzeba było nikomu przedstawiać. Do samego końca angażował się w życie społeczno-kulturalne miasta oraz regionu. Jako poeta i animator kultury przyciągał rzesze młodzieży szkolnej z całej Opolszczyzny – organizował spotkania, koncerty i turnieje poetyckie. Wszystko to nieco przysłania obraz Janusza I. Wójcika jako poety, którym nie przestawał być ani na chwilę. Posiadał niezwykły talent oratorski, którym zachwycał publiczność podczas spotkań literackich – zarówno jako Autor oraz prowadzący spotkania – wiele z nich odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Przed kilkoma dniami ukazał się wybór wierszy Janusza Ireneusza Wójcika – Wiersze wybrane (Wrocław 2020, Wydawnictwo Akwedukt).

Śmierć Janusza Ireneusza Wójcika to olbrzymia strata dla regionalnego, ale i krajowego środowiska kulturalnego. Poeta odszedł w wieku 59 lat.

W jednym z wierszy, Wójcik pisze:

[…]
Ja mój pies i drzewo
spoglądamy w majestat ku górze

Choć tacy mali i bezimienni
a jednak i My
jesteśmy cząstką wszechświata

[Zimowa impresja, z tomu: Opisanie świata (1991)]

Na zdjęciu: Janusz Ireneusz Wójcik podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu w 2019 roku. (fot. MBP)