You are currently viewing Zmarł Bogusław Żurakowski

Zmarł Bogusław Żurakowski

Z żalem informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 w Krakowie zmarł Bogusław Żurakowski – poeta, literaturoznawca, kulturoznawca, krytyk literacki, aksjolog, pedagog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Urodził się 9 lipca 1939 roku w Stanisławowie.
Ukończył studia z zakresu filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski), gdzie się doktoryzował w 1975 roku pod kierunkiem Doroty Simonides.

Pracę naukową rozpoczął w Katedrze Literatury dla Dzieci i Młodzieży w WSP w Opolu, później przeniósł się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński.

Jego utwory  publikowane były między innymi w  „Odrze”, „Opolu”, „Poezji”, „Twórczości”, „Więzi”,

Był członkiem PEN Clubu, Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) oraz Opolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

W latach 1996-2008 był prezesem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.