You are currently viewing 77. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

77. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Dzisiaj [19.04.2020] przypada 77. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Niech połączy Nas Pamięć 🌼 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 r. i trwało do połowy maja tego samego roku. Bezpośrednią przyczyną, wywołanego przez podziemne formacje zbrojne na terenie warszawskiego getta, powstania była decyzja hitlerowców o likwidacji getta warszawskiego w ramach planu zagłady europejskich Żydów. Zryw z 1943. roku był pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom.

Ilustracja: H. Fleger