You are currently viewing Satysfakcja użytkowników MBP w Opolu – wyniki

Satysfakcja użytkowników MBP w Opolu – wyniki

Dziękujemy za wszystkie cenne uwagi zawarte w ankiecie! Pomogą one nam usprawnić pracę biblioteki oraz polepszyć Państwa komfort. 

Serdecznie dziękujemy za tak wysokie docenienie kompetencji bibliotekarzy, kulturę obsługi oraz dyspozycyjność. 

Badanie ankietowe dotyczące satysfakcji użytkowników korzystających z sieci bibliotek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.

Najważniejszym celem badania była potrzeba wysłuchania opinii użytkowników Biblioteki.

Ankiety do wypełnienia były dostępne od 2 października 2019 do 15 grudnia 2019 w formie drukowanej (we wszystkich Filiach, agendach MBP) i elektronicznej, przy wykorzystaniu ankiety Google,  dostępnej poprzez stronę domową biblioteki.

Wyniki ankiety dostępne są pod tym adresem.