You are currently viewing IKAR 2019 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

IKAR 2019 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Jest nam miło poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała Nagrodę IKARA w kategorii Biblioteka/bibliotekarz „za niekonwencjonalne działanie na rzecz kulturalnych potrzeb mieszkańców Opola”.

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR ustanowiona została dla wyłaniania i wyróżniania dokonań oraz wydarzeń świadczących o profesjonalizmie, etyce i elegancji działań podejmowanych na rzecz książki i rozwoju czytelnictwa. Nagroda dotyczy wszystkich, którzy mają swój udział w powstawaniu i obiegu książek. Organizatorem i realizatorem Nagrody jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Nagrodę IKAR po raz pierwszy przyznano w 1995 roku. Od początku związana jest z targami książki. Od 2010 roku towarzyszy Warszawskim Targom Książki i jest wręczana podczas inauguracji targów.

Nagroda IKAR jest przyznawana w następujących kategoriach:

Wydawca/wydawnictwo,
Księgarz/księgarnia,
Bibliotekarz/biblioteka,
Wydarzenie sezonu
Popularyzator/popularyzacja czytelnictwa. Nagroda w tej kategorii nosi imię Tadeusza Górnego, długoletniego sekretarza Nagrody IKAR, popularyzatora książki i czytelnictwa, wiceprezesa PTWK.