You are currently viewing Legenda o Opolu – uroczystość wręczenia nagród

Legenda o Opolu – uroczystość wręczenia nagród

30. maja 2017r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom
15. Konkurs Literacki LEGENDA O OPOLU

Opole za 800 lat – wizje przyszłości

 [werdykt jury]

Po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs, Jury w składzie Sławomir Kuźnicki i Bartosz Suwiński postanowiło przyznać następującym nagrody :

Miejsce I – Weronika Witek z Publicznego Gimnazjum nr 7 za pracę Przepowiednia 

Miejsce II – Karolina Gronowska z  Publicznego Gimnazjum nr 5  za pracę Opole za 800 lat – wizje przyszłości

Miejsce III – Klaudia Lipnicka z Publicznego Gimnazjum nr 5 za pracę  Powrót do przeszłości

 [uzasadnienie werdyktu]

Po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs, Jury w składzie dr Sławomir Kuźnicki (Uniwersytet Opolski) i dr Bartosz Suwiński (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu) postanowiło przyznać następujące nagrody:

Miejsce I – Weronika Witek, Przepowiednia

Praca zdecydowanie wyróżnia się pod względem poziomu literackiego. Autorka operuje oryginalnym i poetyckim stylem, który jest jednocześnie plastyczny i sugestywny. Zaproponowana przez nią gęsta i duszna narracja idealnie wpisuje się w ramy ciemnego egzystencjalizmu warstwy fabularnej tekstu. Jednocześnie, udało się Autorce zawrzeć w swojej pracy elementy szeroko rozumianego humanizmu, co czyni tekst mocno uniwersalnym, pomimo jawnych nawiązać do gatunku horroru. Niniejsza praca jest zdecydowanie najbliższa próbie samodzielnego opowiadania literackiego.  Świadomość gatunkowa młodej Autorki obiecująco rokuje na przyszłość!

Miejsce II – Karolina Gronowska, Opole za 800 lat – wizje przyszłości

To, co jako pierwsze rzuca się w oczy podczas lektury tego tekstu, to jego inwencja formalna, jako że Autorka świadomie i konsekwentnie stosuje w nim formę dziennika pokładowego. Współgra to z warstwą fabularną pracy, zawierającą szalenie ciekawą wizję przyszłości. Wizję ową można by scharakteryzować jako gorzką refleksję nad zgubnym wpływem technologii na nasze życie, czy też po prostu technologiczną dehumanizacją naszej teraźniejszości. Taki namysł etyczny wyraźnie wybrzmiewa w atmosferze nostalgii i smutku, dominujących w tekście.

 

Miejsce III – Klaudia Lipnicka, Powrót do przeszłości

W pracy tej Autorka w bardzo ciekawy sposób wykorzystuje gatunek utopii, słusznie zauważając jego powinowactwa z antyutopią, tym samym demaskując rzekome pozytywne przesłanie tak skonstruowanego tekstu. Potrafi też w zajmujący sposób nawiązać do „muzyczności” Opola, jednocześnie nasączając swoją wypowiedź artystyczną rodzajem nostalgii za przeszłością (czy to poprzez figurę motyla, czy przez wątek biblioteczny). Tym samym, na pierwszy plan znaczeniowy tekstu przebija się mądre przesłanie, które najkrócej można by streścić – również przecież muzyczną – frazą „ocalić od zapomnienia”.

 

Jury postanowiło nie przyznawać wyróżnień.