Wczytuję mapę...

„Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” – przedstawiamy kolejnych autorów

Data i godzina wydarzenia
15/12/2016, godz. 09:00 - 31/01/2017

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Hol

Kategoria
Dla wszystkich

„Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” - przedstawiamy kolejnych autorów

„Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” – przedstawiamy kolejnych autorów

 

„Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” to projekt realizowany przez fundację Nowoczesna Polska, w ramach którego pozyska ona i zdigitalizuje tomiki poetyckie polskich współczesnych poetek i poetów. Udostępnią w internecie dwadzieścia książek poetyckich polskich autorek i autorów o znaczącym dorobku twórczym. Wszystkie zostaną udostępnione na wolnej licencji, dzięki czemu znajdą się w zasięgu ręki każdego użytkownika internetu. Jest to pierwszy krok Fundacji w kierunku udostępniania współczesnej literatury na wolnej licencji w bibliotece Wolne Lektury.

Fundacja nawiązała już współpracę z autorkami i autorami, których twórczość znajdzie się w kolekcji. Przedstawiamy dziś sylwetki kolejnych autorek i autorów oraz tytuły tomików poetyckich, które zostaną udostępnione w ramach projektu.

Darek Foks – poeta, prozaik, scenarzysta. Był studentem wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, jest absolwentem scenariopisarstwa w PWSFTviT w Łodzi. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość. Jest redaktorem działu prozy miesięcznika „Twórczość”, najstarszego polskiego pisma literackiego które ukazuje się od 1945 roku. W ramach projektu zostanie zdigitalizowany i udostępniony jego tomik „Wiersze o fryzjerach” z 1994 roku.

Joanna Mueller – poetka, literaturoznawczyni i krytyczka literacka, kojarzona z neolingwizmem, nazywa swą twórczość archelingwizmem. Była redaktorką akademickiego czasopisma „LiteRacje”. Obecnie swoją twórczość publikuje w portalu literackie.pl oraz w Biurze Literackim. W kolekcji znajdzie się tom pt. „Somnambóle fantomowe” z 2003.

Jacek Podsiadło – poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista. Publikował w wielu czasopismach literackich, a jego twórczość przetłumaczono na angielski, niemiecki, słowacki, słoweński i ukraiński. W latach 1993 – 2008 prowadził audycję „Studnia” w Radiu Opole. Od 2009 roku prowadzi własne Domowe Radio „Studnia” w internecie. W kolekcji znajdzie się jego tomik pt. „Wychwyt Grahama”.

Bianka Rolando – pisarka i artystka sztuk wizualnych, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Za pierwszy tom poetycki pt. „Biała książka” otrzymała Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki roku. To właśnie ta książka znajdzie się w kolekcji.

Edward Pasewicz – poeta, pisarz, dramaturg i kompozytor pochodzący z Kostrzynia nad Odrą. Był wielokrotnie nominowany do głównych nagród literackich w Polsce. Jego twórczość została przetłumaczona na wiele języków, między innymi na  niemiecki, angielski, słoweński, serbski, bułgarski, czeski, hiszpański, kataloński, włoski. W kolekcji znajdzie się jego tomik „Dolna Wilda” z 2001 roku.

Justyna Bargielska – poetka i pisarka, której wiersze tłumaczone były na języki angielski, słoweński i bułgarski. Publikowała w takich pismach literackich jak „Odra” i „Ha!art”. Była wielokrotnie nominowana i nagradzana za swoje osiągniecia (otrzymała nagrodę w III edycji konkursu im. R.M. Rilkego (2001), była laureatką Nagrody Literackiej Gdynia w roku 2010 i 2011). W ramach projektu udostępniony zostanie tomik poetycki „Dwa fiaty”, który przyniósł poetce uznanie krytyków literackich.

Mariusz Grzebalski – poeta i prozaik, autor ośmiu tomów poetyckich. Był redaktorem naczelnym Ogólnopolskiego Dwutygodnika Literackiego „Nowy Nurt” oraz redaktorem artzina „Już Jest Jutro”. W 2001 roku ukazał się wybór jego wierszy w przekładzie na język niemiecki w tomie pt. „Graffiti”. Obecnie pracuje jako redaktor w Wydawnictwie WBPiCAK. W kolekcji znajdzie się jego tom poetycki zatytułowany „Drugie dotknięcie”.

Bożena Keff – poetka, eseistka, krytyczka filmowa, tłumaczka, publicystka, działaczka społeczna, wykładowczyni filozofii i etyki. Autorka kilku tomów poezji. Była dwukrotnie nominowana do Nagrody Literackiej NIKE: w roku 2002 za tom „Postać z cieniem” i w 2009 za „Utwór o matce i ojczyźnie”. W kolekcji udostępniona zostanie jej książka poetycka pt. „Nie jest gotowy”.

Szczepan Kopyt – poeta i muzyk, absolwent filozofii. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina (2004). Uhonorowany Medalem Młodej Sztuki (2006) oraz nagrodą Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2011). Nominowany do Paszportu Polityki (2011) oraz dwukrotnie do Nagrody Literackiej Gdynia (w 2010 i 2014). Nagrał dwa albumy z zespołem Yazzbot Mazzut, kolejne dwa w duecie z perkusistą Piotrem Kowalskim. W ramach projektu udostępniony zostanie jego tomik pt. „sale sale sale”.

Marta Podgórnik – poetka, krytyczka literacka, redaktorka. Za swoją twórczość była wielokrotnie nominowana i nagradzana prestiżowymi nagrodami. Jej poezja była tłumaczona i wydana na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, we Włoszech i na Ukrainie. Związana z Biurem Literackim. W kolekcji znajdzie się jej pierwszy tomik poetycki „Próby negocjacji” z 1996 roku.

Lista autorów zaproszonych do udziału w projekcie powstała w konsultacji z członkami Komitetu Honorowego Wolnych Lektur, m.in. z profesorem Piotrem Śliwińskim oraz z profesor Grażyną Borkowską, profesorem Przemysławem Czaplińskim, profesorem Mieczysławem Dąbrowskim i profesor Ewą Kraskowską. Udział w tych prac wziął również dr Paweł Kozioł.

Ze strony Fundacji kolekcją opiekują się Barbara Klicka i Jarosław Lipszyc.

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. Po 9 latach funkcjonowania biblioteki w jej zasobach znajduje się prawie 4400 utworów. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, dając tym samy dostęp do nich wielu nowym odbiorcom.

Więcej informacji na stronie www.wolnelektury.pl.

Kontakt: wolnelektury@nowoczesnapolska.org.pl.

Projekt „Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” realizowany jest w ramach Programu „Kultura cyfrowa”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.