Wczytuję mapę...

Państwo na plus. Kiedy państwo staje się (nad)opiekuńcze?

Data i godzina wydarzenia
25/11/2019, godz. 13:30

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

Państwo na plus. Kiedy państwo staje się (nad)opiekuńcze?

Państwo na plus. Kiedy państwo staje się (nad)opiekuńcze?
25 listopada 2019 o 13:30 – 15:00
Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4

wstęp wolny

„Rodzina 500 plus”, „Program Maluch+”, „Senior+” – obecnie coraz głośniej mówi się o rządowych programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, których celem jest często bezpośrednie wsparcie konkretnych grup społecznych tj. rodzin z dziećmi, osób bezrobotnych, emerytów i rencistów, osób w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, osób z niepełnosprawnościami. O ile w Polsce system socjalny jest dopiero rozbudowywany, w Skandynawii i Europie Zachodniej opieka społeczna wydaje się czymś oczywistym. Podczas dyskusji szczególnej analizie zostaną poddane doświadczenia w krajach skandynawskich oraz problemy, z którymi muszą się dziś zmierzyć jako tzw. państwa opiekuńcze. Czy wyciągnięte wnioski mogą stanowić dla Polski pewien rodzaj wskazówek przy realizacji programów społecznych?

• Co to jest państwo opiekuńcze?
• Czy i w jakim stopniu państwo powinno wspierać wybrane grupy społeczne?
• Pozytywne aspekty i niebezpieczeństwa dla państwa opiekuńczego. Nadużycia systemu socjalnego. Jaka jest ich przyszłość państw tego typu?

dr Andreas Jansen, Instytut Pracy i Kwalifikacji, Uniwersytet Duisburg-Essen
dr Dorota Szelewa, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Fundacja ICRA
Marcin Fronia, dyrektor wykonawczy Fundacji Norden
Moderacja: dr Rafał Bakalarczyk, Krytyka Polityczna

Kontakt:
Sandra Mazur
sandra.mazur@haus.pl
Tel. 77 402 51 05

******************************************************************************************

Diskussionstreffen „Der Wohlfahrtsstaat”
„Familie 500 Plus”, „Senior+” und andere sozialen Projekte – zurzeit wird es in Polen laut über die Regierungsprogramme des polnischen Ministeriums für Familie, Arbeit und Sozialpolitik gesprochen. Deren Ziel ist es oft konkrete soziale Gemeinschaften direkt zu unterstützen, u. a. Familien mit Kindern, Arbeitslose, Rentner, Behinderte, Menschen in schwieriger sozialen und finanziellen Situation. Sofern in Polen das Sozialsystem erst aufgebaut wird, in Skandinavien und in Westeuropa sind die Sozialämter etwas selbstverständliches. Während der Diskussion analysieren wir die Erfahrungen der skandinavischen Länder und deren Probleme, mit denen sich die Wohlfahrtstaaten befassen müssen. Könnten die Schlussfolgerungen für Polen als weitere Hinweise bei Realisierung der sozialen Programme ein Beispiel sein?

• Was ist ein Wohlfahrtsstaat?
• Inwiefern sollte der Saat konkrete Gemeinschaften unterstützen?
• Die positiven Aspekte, aber auch Risiken für den Wohlfahrtsstaat. Das Missbrauchen des Sozialsystems. Wie erwartet sie in der Zukunft?

Dr. Andreas Jansen Institut Arbeit und Qualifikation,
Universität Duisburg-Essen
Dr. Dorota Szelewa, Institut für Sozialpolitik, Universität Warschau, ICRA Stiftung
Marcin Fronia, Norden Stiftung
Moderation: Dr. Rafał Bakalarczyk, Krytyka Polityczna

Kontakt:
Sandra Mazur
sandra.mazur@haus.pl
Tel. 77 402 51 05