Wczytuję mapę...

Konkurs plastyczny „Orka w wannie czy w przyrodzie?”

Data i godzina wydarzenia
22/03/2021, godz. 12:00 - 23/04/2021

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Wypożyczalnia dla Dzieci (Pokój Bajek)

Kategoria
Konkurs

Konkurs plastyczny „Orka w wannie czy w przyrodzie?”

Konkurs plastyczny „Orka w wannie czy w przyrodzie?”

Regulamin konkursu Woda

W ramach Światowego Dnia Wody, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu ogłaszają konkurs plastyczny.

Adresatami konkursu są dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Wykaż się kreatywnością i zaprezentuj w jaki sposób dbać o czystość wody i przyrodę, aby orki mogły żyć w swoim naturalnym środowisku. Pomyśl jaki wpływ na wodę oraz na stworzenia w niej żyjące mają działania człowieka! Swój pomysł przenieś na papier. Technika wykonania prac jest dowolna. Pracę należy wykonać na arkuszu papieru w formacie A4. Liczy się pomysłowość i twórcze podejście do tematu.

Prace można dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu lub przesłać zdjęcie pracy na adres: wddpokojbajek@mbp.opole.pl. Termin dostarczania prac upływa dnia 23.04.2021

Każda praca powinna mieć dołączony opis wg wzoru:  imię i nazwisko autora, wiek, tel. kontaktowy rodzica/opiekuna.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.04.2021


Organizatorzy:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu