Wczytuję mapę...

Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej – spotkanie z Bartoszem Suwińskim

Data i godzina wydarzenia
29/09/2020, godz. 18:00

Lokalizacja
Biblioteka Główna - Sala konferencyjna

Kategoria
Spotkanie

Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej – spotkanie z Bartoszem Suwińskim

WPADNIJ W BIBLIOSIEĆ
Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej
Spotkanie z Bartoszem Suwińskim
Prowadzenie: Agnieszka Zientarska
29 września 2020, godz. 18:00
Sala spotkań (ul. Minorytów 4) oraz Facebook MBP w Opolu

Obowiązuje reżim sanitarny oraz ograniczona ilość miejsc.


Halina Poświatowska to poetka mocno obecna w lirycznym obiegu. Do tej pory, w większości opracowań, funkcjonował spłaszczony kontekst czytania jej wierszy, wpisywanych permanentnie w sztafaż miłosnej poetyki, gdzie rola piszącej sprowadza się do zadań westalki, czuwającej nad ogniem uczuć. O ile faktycznie trudno jest czytać wiersze Poświatowskiej separując się od jej biografii (można, a nawet trzeba mieć ją stale w pamięci), to przede wszystkim należy starać się czytać przeciwko niej. W myśl zasady: najważniejsza jest poezja. Być może do tej pory nie czytaliśmy Poświatowskiej dobrze, a na jej intensywność nie mogliśmy znaleźć w sobie odpowiedniego żaru? Może łatwość lektury notorycznie zaciemnia jej skryte przesłania? Nie tylko te pytania stawia w swojej książce Suwiński, który postanowił wydobyć poetkę z recepcyjnego czyśćca, postanawiając wyrwać Poświatowską z pamiętników nastolatek i ustanowić obraz poetki niepokojącej i niejednoznacznej.

Bartosz Suwiński – ur. 1985 roku w Kępnie. Poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Poezję, prozę, szkice krytyczne i artykuły naukowe drukował m.in. w „Twórczości”, „Odrze”, „Toposie”, „Frazie”, „Zeszytach Literackich”, „Polonistyce”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Nowych Książkach”, „Kwartalniku Artystycznym” i wielu tomach pokonferencyjnych. Opublikował tomy poetyckie: Sehir (Nowa Ruda 2010), Bliki (Warszawa 2013), Odpust (Gniezno 2013) Uroczysko (Poznań 2014),  Wyraj (Szczecin-Bezrzecze 2017) i Bura. Notatnik chorwacki (Szczecin-Bezrzecze 2019). Monografię: Pory poezji. Koncepcja czasu w twórczości poetyckiej Krystyny Miłobędzkiej (Kraków 2017) oraz książkę z esejami: Po tej stronie rzeki. Szkice o poetach znad Odry (Opole 2017) i wybór wierszy Jana Goczoła – Kosturem po korze, Poznań 2018. Mieszka w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.