You are currently viewing Świat w kolorach – wernisaż wystawy grupy plastycznej Uniwersytetu III Wieku w Opolu

Świat w kolorach – wernisaż wystawy grupy plastycznej Uniwersytetu III Wieku w Opolu