Polski rok 1918 w podręcznikach do nauczania historii i literaturze dokumentu osobistego

Książka Polski rok 1918 w podręcznikach do nauczania historii i literaturze dokumentu osobistego jest projektem badawczym, który powstał z inicjatywy czwórki historyków. Punktem wyjścia do powstania tej publikacji była setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku i zwrócenie uwagi na aspekt edukacji w procesie społeczno-historycznym. Autorzy niniejszej pracy omawiają te opracowania, które dopuszczone zostały do użytku szkolnego, przyjmując kryterium popularności opracowań wśród nauczycieli, co przekładało się na ich wykorzystanie na gruncie szkolnej edukacji historycznej.