Polski rok 1918 w podręcznikach do nauczania historii i literaturze dokumentu osobistego

Książka Polski rok 1918 w podręcznikach do nauczania historii i literaturze dokumentu osobistego jest projektem badawczym, który powstał z inicjatywy czwórki historyków. Punktem wyjścia do powstania tej publikacji była setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku i zwrócenie uwagi na aspekt edukacji w procesie społeczno-historycznym. Autorzy niniejszej pracy omawiają te opracowania, które dopuszczone zostały do użytku szkolnego, przyjmując kryterium popularności opracowań wśród nauczycieli, co przekładało się na ich wykorzystanie na gruncie szkolnej edukacji historycznej.

 

Komentarze do wpisu