You are currently viewing „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”

„Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu znalazła się w gronie instytucji, które będą korzystać ze wsparcia szkoleniowego w ramach projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://nck.pl/szkoleni…/projektowanie-uniwersalne-kultury
Osoby pracujące w naszej bibliotece będą poszerzać wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną z obszaru dostępności kultury. Do tej pory odbyły się webinary z planowanie wdrażania dostępności w instytucji kultury w oparciu o model dostępnej kultury oraz wdrożenie dostępności krok po kroku – dobra praktyka.
Kolejne szkolenia ruszają jesienią.
#FunduszeEuropejskie