Jeśli masz dużo wolnego czasu i chęci do pomocy innym,  zostań naszym wolontariuszem.
Jako wolontariusz masz szansę poznać pracę biblioteki z innej strony, uczestniczyć w imprezach kulturalnych, poznawać interesujących ludzi, a przede wszystkim uczyć się nowych umiejętności. Możesz również rozwijać swoje pasje i dzielić się nimi z innymi.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba powyżej 13. roku życia,  która dysponuje wolnym czasem, pozytywną energią i chęcią działania.

 

Jak można zostać wolontariuszem?

Wystarczy przyjść do kierownika dowolnej filii  i wyrazić chęć współpracy. Gdy zostaną ustalone zadania, należy podpisać umowę „Porozumienie o współpracy”. Jeśli wolontariuszem chce zostać osoba niepełnoletnia, musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Jakie są korzyści z wolontariatu?

Wolontariusz ma prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia i opinii o odbytym wolontariacie, które może się przydać przy ubieganiu się o miejsce w szkole czy w pracy. Inne korzyści to  np. ciekawe spędzanie wolnego czasu, pomoc innym, poszerzanie zainteresowań, nowe znajomości, zdobycie doświadczenia w pracy z ludźmi.