Dział Informacji MBP w Opolu prowadzi Punkt Informacji Europejskiej. Jest to wydzielony księgozbiór dotyczący Unii Europejskiej oraz Polski w strukturach UE. Udostępniamy publikacje z zakresu nauk społecznych, prawa i administracji, historii i geografii, sytuacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych, nauk ekonomicznych, w tym finansów i bankowości włącznie z zagadnieniem budżetu Unii Europejskiej oraz strefy EURO.
Wśród dostępnych wydawnictw posiadamy również ciekawe materiały do zajęć z młodzieżą i dziećmi. Znaleźć w nich można gotowe scenariusze lekcji, wiele tabel, krzyżówek i zagadek doskonałych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Proponujemy także różnorodne biuletyny i broszury tematyczne takie jak „Wkład UE w propagowanie aktywnego starzenia się i solidarności między pokoleniami” czy „Szansa i wyzwanie. Migracja w Unii Europejskiej”. Materiały te zawierają krótkie, przejrzyste artykuły wraz z danymi statystycznymi.