Przy zapisie do wypożyczalni należy:

  1. Okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej. Obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego
    lub czasowego pobytu.
  2. Zapoznać się z Regulaminem Biblioteki.
  3. Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu. Zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu osobistego.
  4. Odebrać bezpłatną plastikową Kartę Czytelnika (dotyczy wyłącznie tych bibliotek, które prowadzą komputerowy system wypożyczeni).

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z wypożyczalni.

Miejska Biblioteka publiczna w Opolu daje również możliwość samodzielnego, zdalnego zapisu do biblioteki. (dotyczy tylko placówek, w których działa wypożyczalnia elektroniczna)

Zdalnego zapisu można dokonać w dowolnym czasie i z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Aby zdalnie zapisać się do biblioteki:

  1. Wejść na stronę internetową biblioteki https://www.mbp.opole.pl i wybrać zakładkę Katalogi.
  2. Wybrać opcję „zaloguj” /na górze ekranu/ lub zakładkę „konto”, a następnie przycisk „ZAPISZ SIĘ”.

Po wypełnieniu krótkiego formularza z koniecznymi przy zapisie do biblioteki danymi, system SOWA na podany przez zapisującego się adres e-mailowy, automatycznie wysyła prośbę o potwierdzenie rejestracji konta.

Po kliknięciu na podany w e-mailu odnośnik aktywowane jest konto czytelnika.

W bibliotece w komputerowym systemie obsługi wypożyczeń pojawiają się konta czytelników, którzy zapisali się w trybie zdalnym.

 

Czytelnicy zapisani w sposób zdalny mogą już zamawiać książki.

 

W celu wypożyczenia książek, audiobooków, filmów lub innych materiałów należy wybrać się do biblioteki, w której bibliotekarz wyda Czytelnikowi kartę biblioteczną. W celu potwierdzenia danych osobowych należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

Korzystanie ze zbiorów Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism nie wymaga zapisywania się.