You are currently viewing „Czytamy z Sercem” – Ogólnopolska Akcja Czytelnicza

„Czytamy z Sercem” – Ogólnopolska Akcja Czytelnicza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu włącza się do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Czytamy z Sercem”. Akcja skupia się na promocji literatury i czytelnictwa, poszerzaniu wiedzy dzieci i  młodzieży na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symbolik, rozwijaniu wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych oraz propagowaniu zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo­-naczyniowego.

Akcja potrwa od 29 września (Światowego Dnia Serca i Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania) do 5 października 2023 r.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych.