You are currently viewing Konkurs Literacki „Piszę, bo lubię, chcę i mogę”

Konkurs Literacki „Piszę, bo lubię, chcę i mogę”

Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu już po raz czwarty organizują Konkurs Literacki „Piszę, bo lubię, chcę i mogę”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa opolskiego, u których stwierdzono dysleksję, dysortografię lub dysgrafię. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce do podejmowania prób literackich i stworzenie możliwości docenienia twórczych uzdolnień uczniów.

Termin nadsyłania prac – 25 lutego 2022 roku

Wręczenie nagród – 12 kwietnia 2022 roku

Partnerami Konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli – Prezydent Miasta Opola, Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty.

Więcej informacji na stronach www.mcwe.opole.pl oraz www.facebook.com/MPPPOpole/