MBP Opole poszukuje kandydata do pracy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku bibliotekarskim – Kierownika Mediateki

Od kandydatów na stanowisko Kierownika Mediateki oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie kulturoznawstwa lub kierunków pokrewnych,
 • znajomości rynku multimediów: filmów, audiobooków, płyt z muzyką, komiksów,
 • biegłej obsługi komputera i swobodnego korzystania z Internetu,
 • umiejętności organizacyjnych,
 • umiejętności interpersonalnych,
 • zaangażowania,
 • sumienności.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim,
 • doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem,
 • doświadczenie w zakresie animacji kultury,
 • posiadanie koncepcji rozwoju Mediateki.

Charakterystyka pracy na stanowisku Kierownika Mediateki:

 • praca w ramach umowy o pracę,
 • praca 8 godzin dziennie w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym 7:00 – 19:30, w soboty 10:30 – 17:30 – zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • praca w zespole 3 – osobowym,
 • miejsce pracy: Budynek Główny MBP, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole

Przewidywany termin zatrudnienia – kwiecień 2019 r.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: sekretariat@mbp.opole.pl (z dopiskiem „kierownik Mediateki” w temacie wiadomości) lub złożenie aplikacji w Sekretariacie MBP przy ul. Minorytów 4 w Opolu

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2019 r.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.

Do przesłanych dokumentów należy załączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Oraz opcjonalnie klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie najbliższych 6 miesięcy.

Biblioteka ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Mariolę Urbaniak, z którą można się kontaktować pod adresem mariola.urbaniak@mbp.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów rekrutacji jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu tej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji odbywających się na wolne stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

 

Do pobrania